Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ 9 03:59 05/07/2022

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ 9 03:59 05/07/2022

Chợ Mới tập huấn Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 11:22 29/06/2022

Phó chủ tịch UBND huyện Chợ Mới thăm cơ sở sản xuất có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 05:44 04/07/2022

Họp dân lấy ý kiến và niêm yết công khai phương án Dự án đường kênh Long Điền A-B đoạn thị trấn Chợ Mới 03:49 05/07/2022

Tăng cường xử lý tình trạng phương tiện chở quá tải quá khổ 03:38 05/07/2022

Chợ Mới đánh giá hiện trạng - khó khăn trong xây dựng Nông thôn mới 05:47 04/07/2022

Hội An ra quân diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết 03:36 05/07/2022

Kiểm tra Cải cách hành chính trên địa bàn huyện Chợ Mới 04:40 01/07/2022