Dự án mời gọi đầu tư

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ HUYỆN CHỢ MỚI ĐẾN NĂM 2020

01:49 18/04/2018

TT

Danh mục dự án đầu tư

Địa điểm đầu tư

Quy mô dự án

Quy mô sử dụng đất dự án (Nguồn gốc đất/bồi hoàn hay chưa)

Thực trạng dự án  (GT,TN,Cấp điện..)

Phương thức đầu tư

Tổng mức đầu tư dự án (triệu đồng)

 
 
 

1

2

3

4

5

7

8

9

 

 

TỔNG SỐ (I+II+…+V)

     

6

 

7.255.446

 

I

NÔNG NGHIỆP-THỦY LỢI (5 dự án)

         

17.300

 

1

XD nhà sơ chế sản phẩm rau màu

Toàn huyện

500 m2

Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn

Chưa có

Giao đất hoặc cho thuê

1.100

 

2

XD nhà máy chế biến sản phẩm thịt bò

Toàn huyện

2000m2

Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn

Chưa có

Giao đất hoặc cho thuê

2.500

 

3

XD nhà máy sơ chế cây ăn trái

Bình Phước
Xuân, Tấn
 Mỹ, Mỹ Hiệp

500 m2

Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn

Chưa có

Giao đất hoặc cho thuê

1.500

 

4

DA Cánh đồng lớn hay chuổi liên kết từ
 sản xuất đến tiêu thụ

Long Điền A,
 Long Điền B,
 Long Giang,
Long Kiến,
 Nhơn Mỹ,
 Kiến Thành

1.780ha

Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn

Chưa có

Giao đất hoặc cho thuê

10.200

 

5

XD nhà máy giết mổ gia súc gia cầm

An Thạnh Trung, Thị Trấn Chợ Mới

1000 m2

Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn

Chưa có

Giao đất hoặc cho thuê

2.000

 

II

CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG (7 dự án)

         

718.000

 

1

Dự án cụm Công nghiệp Hòa An

Ấp An Thạnh, xã Hòa An

75 ha

 

Đã có quy hoạch chung của tỉnh, chưa lập quy hoạch chi tiết

100% vốn đầu tư ngoài ngân sách hoặc do nhà đầu tư đề xuất

291.500

 

2

Dự án cụm Công nghiệp Hòa Bình

Ấp An Thạnh, xã Hòa BÌnh

75 ha

 

Đã có quy hoạch chung của tỉnh, chưa lập quy hoạch chi tiết

100% vốn đầu tư ngoài ngân sách hoặc do nhà đầu tư đề xuất

291.500

 

3

Dự án cụm công nghiệp chế biến lương thực và ngành nghề khác Nhơn Mỹ

xã Nhơn Mỹ

28 ha

Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn

Đã có quy hoạch chi tiết 1/2000, chưa lập dự án đầu tư

100% vốn đầu tư ngoài ngân sách hoặc do nhà đầu tư đề xuất

50.000

 

4

Dự án cụm công nghiệp gạch ngói xã Long Giang

xã Long Giang

42,3 ha

 

Đang lập đề cương nhiệm vụ

100% vốn đầu tư ngoài ngân sách hoặc do nhà đầu tư đề xuất

30.000

 

5

Dự án khu sản xuất tập trung làng nghề Mộc Chợ Thủ

xã Long Điền A

5 ha

Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn

Chưa có

100% vốn đầu tư ngoài ngân sách hoặc do nhà đầu tư đề xuất

25.000

 

6

Đầu tư XD nhà máy sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ

TT Mỹ Luông

2 ha

Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn

Chưa có

Giao đất hoặc cho thuê

20.000

 

7

Dự án xây dựng xưởng may gia công

Thị trấn Mỹ Luông

1,5 ha

Đất công do nhà nước quản lý

Chưa có

Giao đất hoặc cho thuê

10.000

 

III

GIAO THÔNG VẬN TẢI (4 dự án)

         

6.400.100

 

1

XD cảng sông Chợ Mới

Hòa An

5 ha

Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn

Chưa có

100% vốn đầu tư ngoài ngân sách hoặc do nhà đầu tư đề xuất

400.000

 

2

Cầu Thuận Giang

Chợ Mới - Phú Tân

2,5 km

Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn

Chưa có

PPP, 100% vốn nhà đầu tư

3.000.000

 

3

Cầu An Hòa

Chợ Mới - Long Xuyên

2,5 km

Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn

Chưa có

PPP, 100% vốn nhà đầu tư

3.000.000

 

4

Cầu Hội An - Bình Phước Xuân

Hội An - Bình Phước Xuân

 

Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn

Chưa có

PPP, 100% vốn nhà đầu tư

100.000

 

IV

THƯƠNG MẠI - DU LỊCH (8 dự án)

         

55.046

 

1

Xây dựng chợ Trà Thôn

xã Long Điền B

2 ha

Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn

Chưa có

100% vốn doanh nghiệp

20.000

 

2

Xây dựng chợ khu dân cư Bình Trung

xã Bình Phước Xuân

3000 m2

Đất công do nhà nước quản lý

Đã có cơ sở hạ tầng

100% vốn đầu tư ngoài ngân sách hoặc do nhà đầu tư đề xuất

5.000

 

3

Cụm dân cư gắn liền với chợ Mỹ Hòa

xã Nhơn Mỹ

2 ha

Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn

Chưa có

100% vốn đầu tư ngoài ngân sách hoặc do nhà đầu tư đề xuất

20.000

 

4

Chuỗi cửa hàng tiện lợi

TT Chợ Mới, TT Mỹ Luông, xã Hội An, xã Mỹ Hiệp, xã Kiến An

           

5

Dự án đầu tư khu du lịch 03 xã Cù lao giêng

xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân

2.500 m2

 

Chưa có

100% vốn đầu tư ngoài ngân sách hoặc do nhà đầu tư đề xuất

10.000

 

6

Khu dân cư Kiến Thành

xã Kiến Thành

4 ha

Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn

Chưa có

100% vốn đầu tư ngoài ngân sách hoặc do nhà đầu tư đề xuất

4.000

 

7

Khu thương mại và đường đấu nối từ bến đò Cái Dung đến tỉnh lộ 946

xã Hòa An

Đường dài 2km

Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn

Chưa có

100% vốn đầu tư ngoài ngân sách hoặc do nhà đầu tư đề xuất

42.000

 

8

Khu du lịch 03 xã Cù Lao Giêng

   

Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn

Chưa có

100% vốn đầu tư ngoài ngân sách hoặc do nhà đầu tư đề xuất

   

V

XỬ LÝ RÁC THẢI - MÔI TRƯỜNG (2 dự án)

         

65.000

 

1

Xây dựng nhà máy sản xuất phân hữu cơ trên địa bàn Chợ Mới

Thị trấn Chợ Mới, xã Long Điền A

5000 m2

Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn

Chưa có

Cho thuê

15.000

 

2

XD nhà máy xử lý rác thải tập trung xã Kiến Thành

Xã Kiến Thành

50 Tấn/ngày

Đã có 3.707 m2 đất công đang làm bãi chứa rác cho xã Kiến Thành, loại đất nông nghiệp

Chưa có

Cho thuê

50.000