Cải cách hành chính

Công an xã Long Giang đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

08:45 12/05/2023

Để người dân chủ động, hợp tác đăng ký làm thủ tục thu nhận hồ sơ cấp CCCD, Công an xã Long Giang đã phối hợp với Ban ấp tổ chức rà soát các hộ dân thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn xã, “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” lập danh sách những công dân từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa được cấp CCCD gắn chíp điện tử. Kết quả, tuần qua đã đăng ký cấp CCCD cho 239 trường hợp nâng tổng số lên 18.361 trường hợp, đạt 98%.

 

Xã tiếp tục tuyên truyền về quyền lợi, nghĩa vụ của công dân về cấp CCCD gắn chíp điện tử, tính ưu việt, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin khi toàn bộ công dân được cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử. Và khi tham gia các thủ tục hành chính liên quan đến quyền lợi chính đáng của nhân dân, phục vụ công tác chuyển đổi số xây dựng chính phủ điện tử./. 

 

Quế Tuyết

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>