Bầu cử HĐND 2021-2026

Tỷ lệ cử tri đi bầu vào lúc 12h30

12:37 23/05/2021

 

Đến thời điểm 12h30 ngày 23/5/2021, theo thông tin từ Ủy ban bầu cử huyện Chợ Mới, toàn huyện có 234.583 cử tri tham gia bầu cử, tỷ lệ đạt 82,25% tổng số cử tri, trong đó các xã đạt tỷ lệ người dân đi bầu cao hơn 90% là: Tấn Mỹ, Mỹ An. Đối với các xã, thị trấn đạt tỷ lệ còn thấp, Hội đồng bầu cử tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động cử tri tham gia bầu cử./. 

Bảo Dinh

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>