Cải cách hành chính

Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2021

10:28 05/03/2021

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới - Ngô Hoàng Hiếu vừa ký ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính đối với các ban, ngành thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, địa phương có liên quan đến công tác giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân.

 

Theo đó, trong quý 2 năm nay, Ban Điều hành Chương trình Cải cách hành chính huyện sẽ thành lập Đoàn, kiểm tra các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cải cách hành chính, các văn bản chỉ đạo về Cải cách hành chính. Tình hình và kết quả thực hiện những nội dung, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch Cải cách hành chính của huyện. Kết quả thực hiện các nội dung liên quan quản trị và hành chính công (PAPI) của đơn vị. Tình hình và hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hình thức và hiệu quả việc niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính tại đơn vị; thực hiện quy chế xin lỗi cá nhân, tổ chức vì sự sai sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính. Tình hình thực hiện quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc. Các chế độ, chính sách liên quan đến cải cách hành chính và các vấn đề khác về Cải cách hành chính./.  

Kim Hằng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>