Cải cách hành chính

Sở Nội vụ An Giang hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

03:49 11/01/2024

Ngày 09/01, Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Lê Kim Bình chủ trì Hội nghị triển khai, hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập. Đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách tham mưu xây dựng Đề án vị trí việc làm các Sở, cơ quan, đơn vị tham dự.

Quang cảnh Hội nghị 

Đại biểu dự Hội nghị

Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Lê Kim Bình kết luận Hội nghị
 
Tại Hội nghị, Sở Nội vụ đã quán triệt các nội dung: Triển khai Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020, Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính Phủ; Thông tư 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội Vụ và một số văn bản liên quan xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; hướng dẫn Đề án mẫu vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, trong đơn vị sự nghiệp công lập và các phụ lục kèm theo Đề án mẫu. Đồng thời, triển khai, hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định 33/2023/NĐ/CP; Triển khai Nghị định 85/2023/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Hội nghị giúp lãnh đạo các đơn vị, công chức, viên chức trang bị kiến thức, kỹ năng, để công tác rà soát, xây dựng Đề án vị trí việc làm thời gian tới đạt kết quả cao nhất./.

 

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh An Giang

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>