Cải cách hành chính

Nhơn Mỹ thực hiện tốt các thủ tục hành chính

10:50 15/03/2023

Tháng 02/2023, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Nhơn Mỹ đã tiếp nhận: 434 hồ và giải quyết đạt tỷ lệ 100%, không có hồ sơ trễ hẹn, trong đó gồm các lĩnh vực: Hộ Tịch (Đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn), Chứng thực trên 300 hồ sơ,...

 

Đạt được những kết quả trên, ngoài sự lãnh đạo của chính quyền còn có sự cố gắng không ngừng và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, công chức xã. UBND xã được đầu tư cơ bản về cơ sở trang, thiết bị như: máy vi tính, máy photo, máy scan để phục vụ công việc, đặc biệt phục vụ cho hoạt động tại Bộ phận Một cửa. Góp phần tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương./. 

Công Quận

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>