Cải cách hành chính

Hưởng ứng cuộc thi thanh niên với cải cách hành chính

03:49 24/12/2021

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với cải cách hành chính và văn hóa công vụ” năm 2021 của Tỉnh đoàn An Giang, Huyện Đoàn Chợ Mới đề nghị đoàn cơ sở và trực thuộc huy động đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi, tại Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đoàn An Giang (http://tinhdoanangiang.vn).
Responsive image
 

Được biết, cuộc thi này diễn ra theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến, thời gian từ ngày 20 đến ngày 30/12/2021. Nội dung xoay quanh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; Thực trạng công tác cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước; vai trò của đoàn viên, thanh niên, công chức trẻ trong tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ,…./. 

Bảo Dinh

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>