Cải cách hành chính

Công tác cải cách thủ tục hành chính ở xã Bình Phước Xuân

05:22 24/03/2021

Cuối năm 2019, Bình Phước xuân là đơn vị được huyện đánh giá là đơn vị đứng thứ ba về cải cách thủ tục hành chính có hiệu quả so với 18 đơn vị hành chính trong huyện. Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực.

 

Trong công tác cải cách hành chính, xã phân công một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phụ trách lãnh đạo, điều hành Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, ban hành quy chế hoạt động, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ - công chức, kịp thời thời chấn chỉnh và khắc phục những hạn chế trong thực hiện nên từ đó việc CCHC ngày càng mang lại hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của nhân dân. UBND xã chỉ đạo cán bộ Đài Truyền thanh xã phối hợp với Công chức Tư pháp – Hộ tịch cập nhật thường xuyên những văn bản có liên quan đến lĩnh vực CCHC lồng ghép vào chương trình phát thanh hằng ngày. Niêm yết Bộ thủ tục CCHC ở trước trụ sở Ủy ban nhân dân xã nơi dễ thấy, dễ nhìn để người dân đến giao dịch thuận lợi khi tiếp cận. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trong năm đã tổ chức được 17 cuộc, có 845 lượt người tham dự, nội dung tuyên truyền phổ biến như: các Luật mới ban hành và có hiệu lực trong năm 2020, bổ sung các danh mục thủ tục hành chính, công tác phòng chống các loại dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm, nhất là công tác phòng chống dịch COVID 19… trong năm, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã nhận 6.296 hồ sơ, số lượng trả kết quả là 6.286 hồ sơ, đạt 100%, không có hồ sơ trễ hạn.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện thủ tục hành chính và trong công tác quản lý, điều hành trên môi trường mạng được thực hiện thường xuyên. Ủy ban nhân dân xã đã ứng dụng có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử (cổng dịch vụ công trực tuyến) và liên thông với các cơ quan cấp huyện, tỉnh. Trong năm hồ sơ xử lý dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 1.116/2.009 hồ sơ đạt 55,55%, mức độ 4 là 893/2.009 hồ sơ đạt 44,45%. Tuy nhiên do đường truyền mạng đôi lúc không ổn định nên gây khó khăn trong việc cập nhật, sử dụng các phần mềm trong quá trình giải quyết thực hiện thủ tục hành chính, cũng như dịch vụ công trực tuyến hằng ngày cho người dân. Ông Lê Hoàng Sang - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Phước xuân cho biết:

“Đối với CCHC, ngoài các lĩnh vực chuyên môn. Địa phương cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện CCHC ở địa phương. Thông qua đó, UBND cũng đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành nhất là phần mềm một cửa điện tử, phần mềm hộ tịch… Thực hiện và khai thác quản lý tốt phần mềm quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng của xã..”

Tổ chức thực hiện: “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” vào thứ tư hàng tuần, người dân khi đến nộp hồ sơ vào ngày này thì sẽ được lực lượng đoàn viên thanh niên của xã viết hộ, đồng thời trả kết quả ngay khi thực hiện thủ tục xong. Trong thời điểm hiện nay, Công an huyện Chợ Mới đang thực hiện cấp căn cước công dân cho người dân, theo hướng dẫn khi đi làm thủ tục cấp căn cước công dân phải có giấy khai sinh để đối chiếu. Chị Trần Thị Mỹ Hòa người dân ấp Bình Phú sinh sau năm 1975 nên đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã để trích lục khai sinh, Chị chia sẻ:

 “Hôm nay tôi lại đây làm giấy khai sinh, anh chị cán bộ ở đây giải quyết cũng nhanh gọn trong ngày để về. Thái độ làm việc cũng tốt”.

Anh Nguyễn Văn Phúc người dân ấp Bình Quới cũng đi làm giấy khai sinh cho con. Anh nói:

“Nói chung đi làm giấy ở đây cũng nhanh gọn, cách xử của cán bộ cũng thân thiện, hướng dẫn tận tình và dễ hiểu”.

Responsive image

Theo đánh giá về công tác cải cánh hành chính của huyện Chợ Mới, xã Bình Phước Xuân là đơn vị nằm trong tốt đầu về công tác cải cách hành chính trên, để đưa công tác cải cách hành chính ngày càng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, ông Lê Hoàng Sang - Phó Chủ tịch UBND xã nói về giải pháp để thực hiện công tác tốt CCHC:

“Trong thời gian tới, địa phương tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung như sau: Thứ nhất là phải Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng trong việc lãnh chỉ đạo địa phương thực hiện CCHC, nâng cao thứ hạng của xã đối với các chỉ số CCHC, nhất là chỉ số PAR INDEX; thứ hai là tăng cường quản lý nhà nước về các lĩnh vực đời sống, xã hội của cơ quan hành chính trên địa bàn xã, nâng cao trách nhiệm tham mưu của cơ quan hành chính nhà nước trong việc triển khai các nhiệm vụ, chương trình và kế hoạch CCHC của xã trong năm đề ra; thứ ba là thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cấp trên, các nội dung liên quan đến CCHC, quan tâm công tác Dân vận chính quyền, thực hiện tốt pháp lệnh cơ sở, nhất là việc học tập và làm the tư tương, đạo đức, phong cách HCM; thứ tư là phối hợp với các ngành chuyên môn cấp trên tổ chức cuộc điều tra xã hội học để đúc kết kinh nghiệm, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính, cán bộ công chức làm tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã trong thời gian tới phải được thực hiện tốt hơn”.

Với phương châm “Thân thiện – Trách nhiệm – Đúng hẹn” toàn thể cán bộ công chức xã Bình Phước Xuân nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Để công tác CCHC từng bước thật sự là cầu nối giữa Nhà nước và nhân dân và dân sẽ đặt trọn niềm tin vào hoạt động chính quyền, cũng như sự hiệu chỉnh kịp thời những quy định lạc hậu, không còn phù hợp giúp cho người dân giảm việc đi lại nhiều lần, đồng thời giảm chi phí trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, tạo sự hài lòng của người dân đối với công tác cải cách thủ tục hành chính tại địa phương./.

 

Trần Phi

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>