Công bố thủ tục hành chính

Cán bộ, công chức có thẩm quyền của UBND các xã, thị trấn

08:05 16/08/2018

DANH SÁCH

Cán bộ, công chức có thẩm quyền của UBND các xã, thị trấn

 

TT

Họ tên

Chức vụ hiện tại

Điện thoại

Hộp thư điện tử

UBND THỊ TRẤN CHỢ MỚI

 

1

Huỳnh Công Cẩn

Bí thư - Chủ tịch

0913 227 783

ttchomoi@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Sơn

Phó Chủ tịch

0948 092 949

ntson14@angiang.gov.vn

UBND THỊ TRẤN MỸ LUÔNG

 

1

Nguyễn Thị Diễm Thúy

Bí thư - Chủ tịch

0985 767 001

 

2

Huỳnh Thành Phương

Phó Chủ tịch

0918.930.401

hthanhphuong08@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Hải Đăng

Phó Chủ tịch

0837.578.792

nhaidang05@angiang.gov.vn

UBND XÃ KIẾN AN

 

1

Nguyễn Thành Trung

Bí thư - Chủ tịch

0918 411 684

kienan@angiang.gov.vn

2

Ngô Văn Gặp

Phó Chủ tịch

0366 363 244

 

3

Trịnh Vĩnh Thụy

Phó Chủ tịch

0905 050 480

tvthuy01@angiang.gov.vn

UBND XÃ MỸ HIỆP

 

1

Trần Văn Nam

Phó Chủ tịch

0765 177 169

tvnam02@angiang.gov.vn

2

Huỳnh Thị Hiền

Phó Chủ tịch

0916 935 976

hthien01@angiang.gov.vn

UBND XÃ MỸ AN

 

1

Nguyễn Văn Cư

Bí thư - Chủ tịch

0902 440 551

myan@angiang.gov.vn

2

Phạm Nhựt Thanh

Phó Chủ tịch

0918 685 831

 

3

Nguyễn Thị Cẩm

Phó Chủ tịch

0917 107 257

 

UBND XÃ HÒA AN

 

1

Phạm Văn Dương

Bí thư - Chủ tịch

0916 665 577

pvduong@angiang.gov.vn

2

Lê Thị Bích Vân

Phó Chủ tịch

0919 190 728

ltbvan02@angiang.gov.vn

3

Phương Văn Thanh

Phó Chủ tịch

0969 909 084

 

UBND XÃ BÌNH PHƯỚC XUÂN

 

1

Mai Văn Nhựt Thanh

Phó Chủ tịch

0974 174 178

mvnthanh@angiang.gov.vn

2

Lê Hoàng Sang

Phó Chủ tịch

0914 929 334

 

UBND XÃ MỸ HỘI ĐÔNG

 

1

Nguyễn Văn Thì

Bí thư - Chủ tịch

0338 398 390

myhoidong@angiang.gov.vn

2

Phạm Văn Phúc

Phó Chủ tịch

0976 932 955

 

3

Nguyễn Bảo Lộc

Phó Chủ tịch

0983 010 908

 

UBND XÃ LONG ĐIỀN A

 

1

Tôn Hoàng Chiến

Phó Chủ tịch

0399 625 101

thchien.chomoi@angiang.gov.vn

2

Trương Minh Sơn

Phó Chủ tịch

0918 983 924

 

UBND XÃ LONG GIANG

 

1

Trần Văn Hậu

Bí thư - Chủ tịch

0976 608 839

longgiang@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Trí

Phó Chủ tịch

0973 592 565

 

3

Trương Thị Phương Thúy

Phó Chủ tịch

01678 191 747

 

UBND XÃ LONG ĐIỀN B

 

1

Phan Thành Lý

Bí thư - Chủ tịch

0986 551 167

longdienb@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Thoại

Phó Chủ tịch

0899 690 066

 

3

Lâm Long Phú

Phó Chủ tịch

0911 309 036

 

UBND THỊ TRẤN HỘI AN

 

1

Nguyễn Phước An

Bí thư - Chủ tịch

0919 050 653

hoian@angiang.gov.vn

2

Tô Văn Lùng

Phó Chủ tịch

0377 167 269

 

3

Nguyễn Hồng Phước

Phó Chủ tịch

0813 008 113

 

UBND XÃ KIẾN THÀNH

 

1

Nguyễn Văn Hiển

Phó Chủ tịch

0917 772 945

nvhien10@angiang.gov.vn

2

Trần Thanh Luân

Phó Chủ tịch

0925 631 738

ttluan01@angiang.gov.vn

UBND XÃ AN THẠNH TRUNG

 

1

Nguyễn Văn Bé Hai

Bí thư - Chủ tịch

0919 964

nvbhai@angiang.gov.vn

2

Bùi Hữu Xuyên

Phó Chủ tịch

0939 970 933

anthanhtrung@angiang.gov.vn

3

Huỳnh Ngọc Cường

Phó Chủ tịch

0919 229 466

 

UBND XÃ HÒA BÌNH

 

1

Đặng Thanh Bình

Bí thư - Chủ tịch

0985 877 517

dtbinh05@angiang.gov.vn

2

Võ Thanh Ngoan

Phó Chủ tịch

0918084288

vtngoan@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Ngọc Phượng

Phó Chủ tịch

0939046903

ntnphuong02@angiang.gov.vn

UBND XÃ TẤN MỸ

 

1

Nguyễn Thị Bích Liễu

Bí thư - Chủ tịch

0973 393 948

tanmy@angiang.gov.vn

2

Lê Trung Hiếu

Phó Chủ tịch

0917 688 181

lthieu03@angiang.gov.vn

3

Phạm Thị Hạnh Trinh

Phó Chủ tịch

0949 991 431

 

UBND XÃ LONG KIẾN

 

1

Huỳnh Tấn Khoa

Bí thư - Chủ tịch

0949 766 767

longkien@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Điền

Phó Chủ tịch

0919 670 429

ntdien02@angiang.gov.vn

3

Huỳnh Văn Ghi

Phó Chủ tịch

0839 093 390

 

UBND XÃ NHƠN MỸ

 

1

Nguyễn Văn Trường

Bí thư - Chủ tịch

0944 104 499

nhonmy@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Độ

Phó Chủ tịch

0913 709 813

nndo01@angiang.gov.vn

3

Phan Thanh Truyền

Phó Chủ tịch

0978 968 463