Văn hóa -Xã hội

Tập huấn công tác gia đình

03:32 12/09/2023

Sáng ngày 12/09/2023, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị tập huấn công tác gia đình năm 2023.
Responsive image

Responsive image

Tại đây, các đại biểu là cán bộ xã, ấp được phổ biến Quyết định số 224, ngày 28/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; qui trình xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, kỹ năng điều hành sinh hoạt của Ban chủ nhiệm câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, kỹ năng hoà giải trong phòng chống bạo lực gia đình, kỹ năng tư vấn cho nạn nhân bị bạo lực gia đình. Hướng dẫn thực hiện Thông tư 07, ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch qui định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Responsive image

Qua hội nghị nhằm trang bị thêm kiến thức về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình cho cán bộ cơ sở, từ đó áp dụng và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phòng ngừa ngăn chặn các hành vi bạo lực ngay tại địa bàn dân cư. Đồng thời, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, làm nền tảng xây dựng cộng đồng văn hoá, văn minh./.

 

Bảo Dinh

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>