Văn hóa -Xã hội

Chi trả 2 tháng lương hưu

03:58 13/01/2022

Để đảm bảo quyền lợi cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, vừa hạn chế tiếp xúc tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19. UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo công tác chi gộp lương hưu tháng 01 và tháng 02, trong khoảng thời gian từ ngày 05 đến ngày 21/01/2022. Theo các hình thức: chi qua tài khoản cá nhân; chi tiền mặt tại nhà người hưởng và chi trả tại các điểm chi trả đảm bảo phù hợp với từng địa bàn.

 

Bên cạnh, chỉ đạo UBND các huyện, thị thành, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, hỗ trợ cơ quan Bưu điện và BHXH hướng dẫn người nhận lương, trợ cấp cài đặt phần mềm BHXH số - VssID và phối hợp với Ngân hàng, cơ quan Bưu điện tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng mở tài khoản cá nhân để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng./.

Bảo Dinh

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>