Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Kiến An tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo với nhân dân

03:38 10/07/2024

Để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề người dân quan tâm, kịp thời giải quyết và đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp. Vừa qua, Uỷ ban Mặt trận xã Kiến An đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên toàn xã, tại 04 điểm, mỗi điểm 3 ấp, từ ngày 03 đến ngày 08/7/2024.
Responsive image

Thông qua đối thoại, góp phần tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân. Qua đây, có hơn 200 lượt người tham dự, đã tiếp nhận trên 40 ý kiến, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan đến lĩnh vực: đất đai, an ninh trật tự, giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, giải quyết việc làm… Với tinh thần dân chủ, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Kiến An đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, được các đồng chí lãnh đạo, cùng cán bộ chuyên môn làm rõ, trả lời cụ thể ngay tại buổi đối thoại./. 

Nguyễn Thức

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>