Công bố thủ tục hành chính

Cán bộ, Công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Chợ Mới

10:35 23/04/2018

DANH SÁCH

Cán bộ, Công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ

Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Chợ Mới

 

TT

Họ tên

Chức vụ hiện tại

Điện thoại

Hộp thư điện tử

UBND HUYỆN CHỢ MỚI

Email: chomoi@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 02963.610.399

 

1

Trần Minh Dững

Phó Chủ tịch UBND huyện

0918.555.097

tmdung01@angiang.gov.vn

2

Võ Thị Thùy Trang

Phó Chánh văn phòng

0919.963.416

vtttrang@angiang.gov.vn

3

Lâm Hoàng Thân

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND

0819.299.911

lhthan07@angiang.gov.vn

UBND THỊ TRẤN CHỢ MỚI

Email: ttchomoi@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.883.269

 

1

Huỳnh Công Cẩn

Chủ tịch

0913.227.783

 

2

Võ Thanh Chánh

Công chức Văn phòng - Thống kê

0918.646.938

 

UBND THỊ TRẤN MỸ LUÔNG

Email: myluong@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.885.952

 

1

Huỳnh Thành Phương

Phó Chủ tịch

0918.930.401

htphuong08@angiang.gov.vn

2

Trần Thị Kiều Oanh

Công chức Văn phòng - Thống kê

0946.767.476

ttkoanh02@angiang.gov.vn

UBND XÃ KIẾN AN

Email: kienan@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.833.270

 

1

Nguyễn Thành Trung

Chủ tịch

0918.411.684

nttrung08@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Trung

Công chức văn phòng - thống kê

0919.460.429

nntrung@angiang.gov.vn

UBND XÃ MỸ HIỆP

Email: myhiep@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.634.618

 

 

 

 

 

 

2

Ngô Thị Thùy Trang

Công chức văn phòng - thống kê

01651.365.570

ntttrang10@angiang.gov.vn

UBND XÃ MỸ AN

Email: myan@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.623.380

 

1

Nguyễn Văn Cư

Chủ tịch

0902.440.551

nvcu@angiang.gov.vn

2

Phạm Văn Ốc

Công chức văn phòng - thống kê

0901.227.699

pvoc@angiang.gov.vn

 

     

 

UBND XÃ HÒA AN

Email: hoaan@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.881.311

 

1

Lê Thị Bích Vân

Phó Chủ tịch

0919.523.272

ltbvan02@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Công chức văn phòng - thống kê

0924.027.399

ntthanh16@angiang.gov.vn

UBND XÃ BÌNH PHƯỚC XUÂN

Email: binhphuocxuan@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.637.178

 

1

Lê Hoàng Sang

Phó Chủ tịch

0914.929.334

lhsang01@angiang.gov.vn

2

Phan Thị Xuân

Công chức văn phòng - thống kê

0907.220.347

ptxuan02@angiang.gov.vn

UBND XÃ MỸ HỘI ĐÔNG

Email: myhoidong@angiang.gov.vn
Số điện thoại: 02963.632.224

 

1

Phạm Văn Phúc

Phó Chủ tịch

0976.932.955

pvphuc03@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Lan

Công chức Văn phòng - Thống kê

0396.047.200

nnlan02@angiang.gov.vn

UBND XÃ LONG ĐIỀN A

Email: longdiena@angiang.gov.vn
Số điện thoại: 02963.615.474

 

1

Trương Minh Sơn

Phó Chủ tịch

0918.983.924

tmson01@angiang.gov.vn

2

Trần Thị Kim Phụng

Công chức Văn phòng - Thống kê

0332.690.142

 

UBND XÃ LONG GIANG

Email: longgiang@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.890.308

 

1

Nguyễn Hữu Trí

Phó Chủ tịch

0973.592.565

nhtri02@angiang.gov.vn

2

Trương Thị Bích Thủy

Công chức Văn phòng - Thống kê

0386.000.141

ntbthuy02@angiang.gov.vn

UBND XÃ LONG ĐIỀN B

Email: longdienb@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.617.254

 

1

Nguyễn Hữu Thoại

Phó Chủ tịch

0985.224.086

nhthoai03@angiang.gov.vn

2

Lê Thị Tuyết Cương

Công chức Tư pháp

0397.934.399

lttcuong@angiang.gov.vn

UBND THỊ TRẤN HỘI AN

Email: hoian@angiang.gov.vn
Số điện thoại: 02963.884.313

 

1

Nguyễn Phước An

Chủ tịch

0919.050.653

npan03@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hồng Dung

Công chức Văn phòng - Thống kê

0938.041.218

nthdung@angiang.gov.vn

UBND XÃ KIẾN THÀNH

Email: kienthanh@angiang.gov.vn
Số điện thoại: 02963.631.378

 

1

Trần Thanh Luân

Phó Chủ tịch

0925.637.738

ttluan03@angiang.gov.vn

2

Phan Bá An

Công chức Văn phòng - Thống kê

0949.204.488

 

UBND XÃ AN THẠNH TRUNG

Email: anthanhtrung@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.621.319

 

1

Bùi Hữu Xuyên

Phó Chủ tịch

0939.970.933

bhxuyen@angiang.gov.vn

2

Bùi Phú Cường

Công chức văn phòng - thống kê

0919.040.440

bpcuong@angiang.gov.vn

UBND XÃ HÒA BÌNH

Email: hoabinh@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.638.211

 

1

Võ Thanh Ngoan

Phó Chủ tịch

0918.084.288

vtngoan@angiang.gov.vn

2

Võ Thị Mỹ Phúc

Công chức văn phòng - thống kê

0915.317.072

vtmphuc@angiang.gov.vn

UBND XÃ TẤN MỸ

Email: tanmy@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.880.011

 

1

Lê Trung Hiếu

Phó Chủ tịch

0917.688.181

lthieu06@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thanh Hồng

Công chức văn phòng - thống kê

0943.182.287

 

UBND XÃ LONG KIẾN

Email: longkien@angiang.gov.vn
Số điện thoại : 02963.636.929

 

1

Huỳnh Tấn Khoa

Chủ tịch

0949.766.767

htkhoa01@angiang.gov.vn

2

Lâm Thành Phước

Công chức văn phòng - thống kê

0975.683.563

ltphuoc03@angiang.gov.vn

UBND XÃ NHƠN MỸ

Email: nhonmy@angiang.gov.vn
Số diện thoại: 02963.882.112

 

1

Nguyễn Ngọc Độ

Phó Chủ tịch

0913.709.813

nndo01@angiang.gov.vn

2

Châu Ngọc Thùy

Công chức văn phòng - thống kê

0919.424.699