Văn hóa -Xã hội

Chợ Mới tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022

04:48 12/09/2022

Sáng 12/09/2022, UBND huyện Chợ Mới tổ chức tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022. Đến dự có ông Tôn Thành Tâm, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện.
Responsive image
 

Tại đây, 178 đại biểu là Phó chủ tịch UBND, cán bộ giảm nghèo, Phó Ban nhân dân khóm, ấp và điều tra viên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được triển khai Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình, giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh An Giang năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình; sử dụng, thu thập thông tin, phỏng vấn các biểu mẫu; rà soát và tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 và công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Responsive image

Qua buổi tập huấn nhằm giúp cán bộ, điều tra viên làm công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nắm vững thông tin, quy trình và phương pháp xác định chính xác số lượng và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2022 của địa phương, qua đó, đề xuất xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế, hoạch định chính sách an sinh xã hội năm 2023 của huyện./.

 

Bảo Dinh

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>