Hoạt động HĐND-UBND

HĐND các xã tổ chức kỳ họp cuối năm

03:14 03/01/2023

Sáng ngày 30/12/2022, Hội đồng nhân dân xã Tấn Mỹ tổ chức kỳ họp đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết trong năm.
Responsive image
 

Báo cáo tại kỳ họp cho thấy: Năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của Tấn Mỹ phát triển, đạt nhiều kết quả khả quan. Trong nông nghiệp, toàn xã có 144 hộ với diện tích hơn 166 ha trồng xoài theo tiêu chuẩn Viet GAP, 82 hộ tham gia dự án tưới nhỏ giọt với diện tích gần 49,5 ha; công tác quản lý nhà nước đảm bảo kế hoạch đề ra; xã thực hiện 13/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, lĩnh vực an ninh - quốc phòng tiếp tục được giữ vững; tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 12 tỷ đồng....

Cùng ngày (30/12/2022), HĐND xã Long Điền B cũng tổ chức kỳ họp cuối năm.

Responsive image

Trong năm 2022, kinh tế - xã hội xã Long Điền B tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tổng thu ngân sách trên 10 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đảm bảo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định. Đến nay, toàn xã còn 80 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 1,61%, người dân tham gia BHYT đạt hơn 95%, có 93,5% số hộ dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; thu nhập bình quân đầu người theo tiêu chí nông thôn mới đạt hơn 64,4 triệu đồng /năm.

Responsive image

Báo cáo tại kỳ họp cuối năm HĐND xã Nhơn Mỹ: địa phương đánh giá hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết, giá trị sản xuất nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ được duy trì. Diện tích gieo trồng cả năm gần 5.300ha ; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 59 triệu đồng. Công tác quản lý đất đai, quản lý thu - chi ngân sách đảm bảo đúng nguyên tắc. Chất lượng công tác dạy và học được nâng lên. Trung tâm học tập cộng đồng xã mở 11 lớp về may công nghiệp, kỹ thuật làm vườn, chăn nuôi bò... thu hút 310 học viên dự học. Địa phương đã vận động đóng góp hơn 180 triệu đồng thực hiện tiếp bước đến trường, tặng quà cho học sinh nghèo, tuyên dương sinh viên đỗ đại học, Thạc sĩ. Về xây dựng nông thôn mới đến xã đạt 18/19 tiêu chí và 56/57 chỉ tiêu. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc./.

 

Thanh Phong, Thu Trang, Công Quận

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>