Hoạt động HĐND-UBND

Chợ Mới chấn chỉnh việc cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19

07:23 31/08/2021

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới - ông Đoàn Thanh Lộc đã ký công văn số 2026 về chấn chỉnh việc cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

 

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các nội dung về Bảo mật thông tin về danh tính bệnh nhân, không cung cấp những văn bản liên quan tình hình dịch bệnh đến những cá nhân không có trách nhiệm và không đăng tải lên các trang mạng xã hội. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện qua cổng thông tin điện tử huyện, hệ thống truyền thanh huyện, và các xã, thị trấn; Thực hiện nghiêm Công văn số 1676 ngày 18/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới về việc chấn chỉnh tình trạng đăng tải, chia sẻ, cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19; Công văn số 1631 ngày 20/5/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp điều chỉnh công tác cung cấp thông tin cho báo chí về phòng chống dịch COVID-19 và Công văn số 4191 ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế về việc phối hợp điều chỉnh công tác cung cấp thông tin cho báo chí về phòng chống dịch Covid-19, cụ thể “Không công bố cho báo chí danh tính, chi tiết về lịch trình di chuyển và chi tiết về quá trình tiếp xúc của bệnh nhân. Chỉ công bố, khuyến cáo các điểm đến có nguy cơ về dịch tễ (nơi đã từng có người dương tính với Covid-19 đến) để người dân đã từng di chuyển, tiếp xúc tại khu vực đó thực hiện ngay các biện pháp tự bảo vệ mình và những người xung quanh theo hướng dẫn của ngành y tế…”./.

Kim Hằng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>