Hoạt động HĐND-UBND

Hội đồng nhân dân thị trấn Mỹ Luông tổ chức kỳ họp lần thứ 5

08:47 26/07/2022

Sáng ngày 25/07/2022, Hội đồng Nhân dân thị Trấn Mỹ Luông tổ chức kỳ họp lần thứ 05, khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến dự có ông Đoàn Thanh Lộc - Uỷ viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện.
Responsive image
 

Tại kỳ họp lần này, các vị đại biểu đã nghe các báo cáo trọng tâm như: báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022; báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND thị trấn 06 tháng đầu năm; báo cáo tình hình thực thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm; Thông báo của MTTQVN thị trấn về công tác tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND thị trấn về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị trấn năm 2021....Cũng tại kỳ họp các đại biểu HĐND thị trấn đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung Uỷ viên UBND thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Responsive image

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, và trách nhiệm các đại biểu đã bỏ phiếu thông qua 03 dự thảo Nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước thị trấn Mỹ Luông năm 2021; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023./.

 

Thanh Phong

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>