Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II/2024

04:08 10/06/2024

Chiều ngày 07/6/2024, Trung tâm Chính trị huyện Chợ Mới tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II năm 2024. Đến dự có đồng chí Trần Thị Ánh Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Chợ Mới.
Responsive image

Lớp bồi dưỡng có 52 học viên đến từ các Chi, Đảng bộ cơ sở, tổ chức từ ngày 28/5 đến ngày 07/6/2024. Các học viên đã nghiên cứu 10 chuyên đề, gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN. Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Responsive image

Kết thúc khóa học, 26 học viên đạt loại giỏi, 22 loại khá và 04 học viên loại trung bình, trong đó có 05 học viên xuất sắc được khen thưởng.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Trần Thị Ánh Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Chợ Mới đề nghị từng đồng chí tiếp tục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động ở đơn vị công tác, nơi cư trú, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

 

Bảo Dinh

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>