Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề

03:57 24/05/2023

Tại xã Tấn Mỹ, sáng ngày 23/05, Hội LHPN tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề giới thiệu về tổ chức hội và củng cố phát triển hội viên năm 2023. Đến dự có bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện.
Responsive image

Hơn 70 hội viên trong xã Tấn Mỹ được giới thiệu khái quát về tổ chức Hội phụ nữ; tình hình hoạt động thời gian qua; củng cố lại các kiến thức về cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “ấp 03 sạch”. Vận động các chị em tích cực tham gia bảo vệ môi trường, tiếp tục duy trì, nâng chất các tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm tuyên truyền sâu rộng hơn về tổ chức Hội, điều lệ hội, các phong trào thi đua và cuộc vận động do Hội LHPN tỉnh, huyện phát động, nâng cao trách nhiệm của hội viên trong tổ chức thời gian tới./. 

Responsive image

Thanh Phong

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>