Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Đoàn Thanh niên các xã ra mắt tổ công nghệ số cộng đồng

08:11 20/03/2023

Đoàn thanh niên xã Hội An vừa ra mắt "Tổ công nghệ số cộng đồng" với 08 thành viên tham gia.

 

Ngay sau khi thành lập, Tổ đã hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các thanh niên còn đến khu dân cư tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cài đặt dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, hướng dẫn cài đặt các phần mềm ứng dụng VNeid, VssID... Theo kế hoạch, "Tổ công nghệ số cộng đồng" sẽ tiếp tục thực hiện tuyên truyền và hướng dẫn từng Ban nhân dân ấp để hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến trong thời gian tới.

Tại xã Mỹ An, Đoàn Thanh niên xã này cũng vừa ra mắt "Tổ công nghệ số cộng đồng" và hỗ trợ, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại điểm Chợ Mỹ An, thuộc ấp Mỹ Long. Các thành viên trong tổ đã hướng dẫn người dân tạo tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia và cách thức quản lý, cập nhật thông tin, dữ liệu cá nhân, sử dụng tài khoản để thực hiện thủ tục hành chính.

Với xã Mỹ Hội Đông, Kiến An, Tổ công nghệ số thành lập có nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện Dịch vụ công trực tuyến và cài đặt một số phần mềm ứng dụng như VNeID tài khoản định danh điện tử, VssID- Bảo hiểm xã hội số...

Responsive image

Ban chấp hành Đoàn thanh niên xã Long Điền A cũng vừa tổ chức thực hiện Ngày cao điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi công nghệ số cộng đồng. Phát động 15 cán bộ đoàn hướng dẫn người dân thực hiện cài đặt VNeID - tài khoản định danh điện tử, đồng thời hỗ trợ cài đặt tài khoản định danh điện tử, CCCD gắn chíp, làm sạch dữ liệu dân cư.

Responsive image

Qua đây, giúp cho người dân tiếp cận với dịch vụ công và sử dụng dịch vụ một cách thuận tiện, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến là một trong những nội dung cụ thể trong thực hiện chủ đề “Tuổi trẻ An Giang tiên phong chuyển đổi số” của Tháng Thanh niên năm 2023./.

 

Võ Phạm, Minh Kỵ, Kiều Tiên, Bảo Dinh

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>