An ninh quốc phòng

Chợ Mới khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 năm 2024

05:02 09/07/2024

Sáng ngày 09-7-2024, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh huyện Chợ Mới tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 cấp huyện, xã năm 2024.
Responsive image

Trong thời gian 04 ngày, 102 học viên được trang bị những kiến thức cơ bản như: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, pháp lệnh Dự bị động viên; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt nam trong tình hình mới; Xây dựng quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Responsive image

Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch nhằm đánh giá kết quả học tập./.

Hồ Toàn

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>