Kinh tế - Nông nghiệp

Chợ Mới phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

03:18 24/02/2023

Thời gian qua, huyện Chợ Mới đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, đồng thời chú trọng xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích canh tác.

Tính đến nay, huyện đã có 69 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phục vụ xây dựng nông thôn mới, 09 mô hình nhà lưới sản xuất rau màu và 2 nhà màng ươm cây con. Các mô hình được nông dân duy trì sản xuất, cho kết quả khả quan, phù hợp với điều kiện đất đai, thổ nhưỡng và định hướng phát triển của địa phương. Qua đó, đã góp phần đẩy mạnh việc sản xuất nông nghiệp của huyện theo hướng ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy. Hiện đang tiếp tục triển khai tiếp 21 mô hình, đã thông qua hội đồng xét duyệt./.

Kim Hằng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>