Kinh tế - Nông nghiệp

Hơn 17 tỷ đồng xây dựng 39 cây cầu Hy vọng

03:58 16/02/2024

Hơn 05 năm nay, Huyện đoàn Chợ Mới đã kết nối cùng Quỹ hy vọng và cấp ủy, chính quyền địa phương, các mạnh thường quân tiến hành xây dựng 36 cây cầu Hy vọng, với tổng kinh phí thực hiện trên 17 tỷ đồng, trong đó Quỹ Hy vọng hỗ trợ hơn 4,8 tỷ đồng, phần còn lại do nhân dân địa phương và mạnh thường quân đóng góp. Các cây cầu đều có kết cấu bằng bê tông, cốt thép, chiều dài từ 20 đến 40m, chiều rộng từ 3,2 đến 4m, độ thông thuyền từ 5 đến 7m.
Responsive image

Những cây cầu hy vọng hoàn thành góp phần rất lớn trong việc kiện toàn mạng lưới giao thông và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, việc xây cầu cũng đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo thuận lợi giao thương và từng bước nâng cao thu nhập cho bà con nông thôn./. 

Bảo Dinh

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>