Bầu cử HĐND 2021-2026

Chợ Mới hoàn thành công tác Bầu cử trên 99%

05:57 24/05/2021

Theo số liệu cập nhật từ Ủy ban bầu cử huyện Chợ Mới: tính đến 19h30 phút ngày 23/05/2021, toàn huyện có 285.288 cử tri đã thực hiện bầu cử, đạt tỷ lệ 99,90%. Huyện có 12 xã, thị trấn đạt tỷ lệ 100%, các xã còn lại đều có tỷ lệ trên 99%.

 

 

Trong suốt quá trình bầu cử, Uỷ ban bầu cử huyện không nhận các đơn, thư khiếu kiện, khiếu nại hoặc các thông tin chống phá cuộc bầu cử. Đa số cử tri đi bầu đúng thời gian qui định; huyện bố trí đủ nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đảm bảo phòng, chống dịch Covid 19./. 

 

Bảo Dinh

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>