Cải cách hành chính

Lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng

04:16 25/02/2021

 

Nhằm xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên toàn địa bàn tỉnh An Giang; Qua đó nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức về chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước, đề ra giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ hành chính, hướng tới nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức; Sở Nội vụ phối hợp với Bưu điện tỉnh sẽ triển khai khảo sát bằng phiếu điều tra, lấy ý kiến đánh giá, nhận định ngẫu nhiên của người dân, tổ chức đã thực hiện thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2020. Thời gian khảo sát được triển khai từ cuối tháng 02 đến ngày 15/3/2021. Được biết, toàn tỉnh sẽ lấy ngẫu nhiên 780 phiếu ý kiến đánh giá; trong số đó, Chợ Mới được lấy 30 phiếu đánh giá./.

Thanh Liên

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>