Cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính xã Mỹ Hiệp

11:37 03/12/2020

Xã Mỹ Hiệp tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu 18 xã, thị trấn trong toàn huyện Chợ Mới về công tác cải cách hành chính năm 2020.

 

Được biết, trong năm, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa xã Mỹ Hiệp tiếp nhận trên 9 ngàn hồ sơ, gồm: chứng thực, sao y, kết hôn, khai sinh, khai tử, tất cả các hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả đúng hạn. Xã hoàn thành 29/29 đầu công việc cải cách hành chính đạt 100%. Việc ứng dụng công nghệ thông tin qua phần mềm hành chính công mức độ 3 đạt hơn 41%, mức độ 4 đạt tỷ lệ trên 51%. Về công tác tiếp dân, lãnh đạo địa phương đã tiếp 48 công dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Công tác triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện kịp thời, đúng quy định./.

Ánh Minh

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>