Y tế - Giáo dục

Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

07:58 30/05/2023

Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Ban Chỉ đạo Kỳ thi) vừa ban hành Kế hoạch 01/KH-BCĐ ngày 25/5/2023 Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

 

Nhằm chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo đúng Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo Kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan.

Responsive image

Lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy, học của các trường phổ thông và công tác điều hành, chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả của Kỳ thi để tuyển sinh.

Đồng thời bố trí các điểm thi thuận lợi nhất cho thí sinh đúng theo Quy chế thi; đảm bảo đầy đủ các điều kiện, biện pháp an ninh, an toàn trật tự, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác, góp phần đảm bảo sức khỏe cho thí sinh, người làm công tác thi trong suốt Kỳ thi.

Tính đến nay, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 20.005 thí sinh, chia theo mục đích đăng ký dự thi gồm: Số thí sinh đăng ký thi vừa xét TN vừa xét ĐH (19.065 thí sinh); số thí sinh đăng ký chỉ thi xét ĐH (735 thí sinh); số thí sinh đăng ký chỉ xét tốt nghiệp THPT (205 thí sinh).

Toàn tỉnh tổ chức 46 Điểm thi (tăng 02 điểm thi so với năm 2022) hơn 900 phòng thi và 70 phòng chờ. Trong đó, thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do thi chung với học sinh phổ thông, các Điểm thi này đảm bảo ít nhất 60% thí sinh THPT đang học lớp 12 trên tổng số đăng ký dự thi; Có 11 Điểm thi có thí sinh tự do đã tốt nghiệp dự thi tại các huyện, thị, thành phố. Điểm thi dự phòng cho trường hợp thiên tai dịch bệnh xảy ra.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các công việc chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo Quy chế thi và Văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Kỳ thi, cụ thể như: phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, sử dụng phần mềm quản lý thi cho các đơn vị đăng ký dự thi; hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp vào phần mềm quản lý thi; kiểm tra cơ sở vật chất và điều kiện tổ chức thi tại các trường đặt Điểm thi, tổ chức kiểm tra chéo thông tin đăng ký dự thi, tiếp nhận hồ sơ và xử lý dữ liệu Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Chuẩn bị điều kiện tổ chức in sao đề thi và ấn chỉ, văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi,…

Thành lập, xây dựng kế hoạch làm việc của Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi; tổ chức in sao đề thi ngay sau nhận đề thi gốc từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tục hoàn thiện các công việc chuẩn bị kỳ thi.

Tổ chức coi thi: Từ ngày 28 đến 29 tháng 6 năm 2023 tại 46 Điểm thi. Tổ chức chấm thi: Từ ngày 30/6 đến 15/7/2023, đặt tại Trường THPT Long Xuyên. Sau khi chấm xong gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối sánh kết quả thi.

Công bố kết quả thi: Lúc 08 giờ ngày 18/7/2023. Xét công nhận tốt nghiệp THPT: Hoàn thành chậm nhất ngày 20/7/2023. Thu nhận đơn phúc khảo, lập danh sách phúc khảo: Từ ngày 18/7 đến 27/7/2023. Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có): Từ 28/7 đến 03/8/2023.

Xét công nhận tốt nghiệp THPT (sau phúc khảo): Hoàn thành chậm nhất ngày 12/8/2023. Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT: Hoàn thành chậm nhất ngày 12/8/2023. Báo cáo tổng kết Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Tổ chức in sao đề thi với phương án đảm bảo an toàn, bảo mật tuyệt đối theo quy chế thi. Đề thi được vận chuyển đến các Điểm thi và bàn giao theo từng ngày, trước mỗi ngày thi. Quá trình vận chuyển và bàn giao đề thi có công an đi cùng.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ xe vận chuyển bài thi từ các Điểm thi trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố về nơi chấm thi ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng. Quá trình vận chuyển và bàn giao bài thi có công an đi cùng.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo Quy chế thi và hướng dẫn công tác thanh tra thi của Bộ GDĐT. Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra các khâu trong quá trình tổ chức Kỳ thi. Thực hiện báo cáo nghiêm túc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 1515/BGDĐT-QLCL ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023./.

 

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh An Giang

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>