Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Kiểm tra hoạt động công đoàn tại các trường học

04:12 06/06/2024

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024, để có cơ sở đánh giá, phân loại các công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động huyện Chợ Mới đã thành lập Đoàn tiến hành kiểm tra hoạt động công đoàn tại các công đoàn cơ sở khối trường học, năm học 2023 - 2024, từ ngày 15 đến ngày 28/5/2024.
Responsive image

Theo đó, Liên đoàn lao động huyện đã tiến hành kiểm tra 84 công đoàn cơ sở khối trường học. Kết quả: các công đoàn cơ sở đã chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy định của tổ chức công đoàn, chủ động xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành Công đoàn với Ban Giám hiệu nhà trường. Quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Phối hợp với thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học theo quy định. Công tác lưu trữ hồ sơ đầy đủ và chủ động tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của tổ chức công đoàn đến đoàn viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh....

Dịp này, Đoàn kiểm tra đã chỉ những hạn chế, tồn tại và đề nghị Ban chấp hành rút kinh nghiệm, khắc phục để hoạt động Công đoàn thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh./.

 

Bảo Dinh

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>