Kinh tế - Nông nghiệp

Chợ Mới triển khai kiểm tra lưu thông, cung ứng hàng hóa

09:07 15/10/2021

Sáng nay ngày 15/10, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới - Vũ Minh Thao chủ trì cuộc họp với các ngành để triển khai kế hoạch kiểm tra lưu thông, cung ứng hàng hóa và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định sản xuất nông nghiệp trong tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
Responsive image
 

Theo các kế hoạch này, yêu cầu: Các doanh nghiệp, người lao động chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh; Chủ động phương án ứng phó nhanh, kịp thời, hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất; Tạo điều kiện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa nông sản, thực phẩm tiêu thụ cho nông dân, doanh nghiệp trên địa bàn; Đảm bảo việc điều tiết, lưu thông, cung ứng hàng hóa kịp thời, thông suốt, v.v.... Riêng kế hoạch đảm bảo ổn định sản xuất nông nghiệp với mục đích ổn định và phát triển sản xuất ngành nông nghiệp thích ứng với điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, tập trung chỉ đạo thúc đẩy hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, khuyến khích người dân tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác để thuận lợi trong tiêu thụ nông sản, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân trên địa bàn huyện duy trì sản xuất, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, v.v... Các đại biểu tham dự cuộc họp đã thống nhất cao các kế hoạch đã đề ra, cùng Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa giúp việc cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Responsive image

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới - Vũ Minh Thao yêu cầu các ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ; Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Phòng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn huyện cùng các đơn vị có liên quan hỗ trợ kết nối tiêu thụ các mặt hàng nông sản gặp khó do ảnh hưởng dịch bệnh; xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trung tâm thương mại,…không tuân thủ quy định về phòng chống dịch; Phòng Y tế phối hợp các ngành liên quan hướng dẫn triển khai các biện pháp an toàn, phòng chống dịch cho người, phương tiện và hàng hóa để lưu thông theo đúng các quy định; Các xã- thị trấn phối hợp các ngành tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị vận chuyển lưu thông hàng hóa. Đồng thời tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức người dân đồng tình hưởng ứng các biện pháp phòng chống dịch của địa phương nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và toàn xã hội./.

 

Hải Đăng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>