Nông thôn mới

Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới ở xã Nhơn Mỹ

08:27 23/05/2023

Sáng ngày 23/05/2023, Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025, tại xã Nhơn Mỹ.
Responsive image

Hơn 40 đại biểu đã được thông tin: Các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới; việc xây dựng mô hình tự quản trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giới thiệu tổng quan về kết cấu, quy trình xây dựng và giá thành của nhà tiêu hợp vệ sinh,…

Qua đây nhằm giúp các đại biểu nắm bắt được chủ trương, chính sách trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh, giai đoạn 2021-2025; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần cùng với các cấp, các ngành nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới./.

 

Công Quận - Minh Kỵ

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>