Nông thôn mới

Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới ở Mỹ Hội Đông

03:21 24/05/2023

Chiều ngày 23/5, UBMTTQ tỉnh An Giang phối hợp với xã Mỹ Hội Đông tổ chức tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cho đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, cán bộ phụ trách Môi trường và hơn 40 người dân trên địa bàn. Đến dự có ông Nguyễn Văn Tấn - Phó Bí thư Đảng uỷ xã.
Responsive image

Responsive image

Tại đây, các đại biểu đã được thông tin về Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2021-2025 và công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng NTM. Giới thiệu tổng quan về kết cấu, quy trình xây dựng và giá thành nhà tiêu hợp vệ sinh. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng NTM, chủ động tham gia cùng với chính quyền xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn, thúc đẩy sản xuất phát triển bền vững, hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng NTM ở địa phương./. 

Minh Kỵ

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>