Nông thôn mới

Tỉnh, huyện làm việc với 04 xã nông thôn mới nâng cao

10:33 31/08/2022

Sáng ngày 31/08/2022 ông Phạm Thái Bình - Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh đã dẫn đầu Đoàn công tác Tỉnh đến làm việc với 04 xã NTM nâng cao gồm: Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân và Long Điền A nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng NTM nâng cao. Ông Vũ Minh Thao - Phó Chủ tịch UBND huyện, các phòng ban huyện và lãnh đạo 04 xã tiếp đoàn.
Responsive image
 

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo 04 xã cho biết đến nay xã Tấn Mỹ đạt 12/19 tiêu chí, 58/75 chỉ tiêu; xã Mỹ Hiệp đạt 10/19 tiêu chí, 51/75 chỉ tiêu; xã Bình Phước Xuân đạt 12/19 tiêu chí, 60/75 chỉ tiêu và xã Long Điền A đạt 11/19 tiêu chí, 56/75 chỉ tiêu. Trong quá trình thực hiện xây dựng NTM nâng cao các địa phương còn gặp một số khó khăn như: việc huy động các nguồn lực trong xây dựng NTM nâng cao còn hạn chế; kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương, Tỉnh, Huyện  cho các xã xây dựng NTM nâng cao còn chậm so với yêu cầu thực tế tại địa phương....Phát biểu ý kiến tại cuộc họp đại diện sở ban ngành tỉnh, phòng ban huyện tập trung trả lời một số vấn đề mà lãnh đạo 04 xã kiến nghị đến với các ngành Tỉnh Huyện như: tỷ lệ người dân tham gia BHYT; tỷ lệ lao động qua đào tạo; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; thu nhập bình quân đầu người.v.v...

Kết luận phiên họp, ông Vũ Minh Thao – PCT. UBND huyện yêu cầu: các ngành liên quan cấp huyện phối hợp, tập trung chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các xã trong quá trình xây dựng NTM nâng cao như những ý kiến đóng góp của sở ngành tỉnh; rà soát, cập nhật và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng NTM nâng cao; kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu để đôn đốc thực hiện có hiệu quả; tiếp tục duy trì và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đã  đạt đồng thời xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu./.

 

Thanh Phong

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>