Nông thôn mới

Công an tỉnh tuyên truyền chỉ tiêu 19.2

02:31 01/07/2022

Responsive image
 

Tham dự buổi tuyên truyền hơn 40 người dân của 10 ấp trên địa bàn xã được tuyền tải nhiều nội dung quan trọng như: tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong hơn 06 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, đại diện công an tỉnh còn nêu mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và phát thư kêu gọi tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội.

 Qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao, nhận thức trách nhiệm của người dân trong việc cùng với công an tỉnh, huyện, Chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tấn công, tố giác các loại tội phạm ở địa phương nhằm góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã. Qua đó, quyết tâm giữ vững chỉ tiêu 19.2 trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Tấn Mỹ./.

 

Thanh Phong

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>