Nông thôn mới

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

04:37 16/03/2021

Từ năm 2016 đến năm nay, Mỹ Hiệp đã huy động các tổ chức, cá nhân đóng góp trên 22 tỷ đồng, nhân dân tự nguyện hiến hơn 2.400 m2 đất, hàng trăm ngàn ngày công lao động để thực hiện các công trình phúc lợi xã hội: cầu, đường, cất nhà cho hộ nghèo...
Responsive image
 

Với sự chung sức, chung lòng của nhân dân và sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị địa phương sau khi được công nhận xã nông thôn mới vào năm 2017 và đến năm 2019 Mỹ Hiệp tiếp tục được công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Hiện, xã Cù lao anh hùng này duy trì và giữ vững 19/19 tiêu chí, 35/35 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao và đang lập hồ sơ đăng ký, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh nội lực trong nhân dân, phấn đấu đến năm 2025 Mỹ Hiệp đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu để tiếp tục đổi mới bộ mặt nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân./. 

Ánh Minh

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>