Nông thôn mới

Chợ Mới họp bàn tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

04:15 23/05/2022

Sáng ngày 23/5/2022, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức cuộc họp với các ban ngành huyện và các xã liên quan về tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cù Minh Trọng chủ trì.
Responsive image

Responsive image

Responsive image

Theo báo cáo, tính đến thời điểm hiện nay cơ bản đã đạt được 1/9 tiêu chí và 21/36 chỉ tiêu theo Quyết định số 320 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với 3 xã còn lại của huyện chưa đạt chuẩn NTM, căn cứ theo Quyết định 318 của Thủ tương Chính phủ, đến nay, xã Hoà Bình đạt 10/19 tiêu chí, 39/57 chỉ tiêu; xã Nhơn Mỹ đạt 11/19 tiêu chí, 37/57 chỉ tiêu và xã Mỹ Hội Đông đạt 9/19 tiêu chí, 33/57 chỉ tiêu. Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành huyện đã trình bày những khó khăn, hạn chế trong thực hiện bộ tiêu chí huyện nông thôn mới và đề ra giải pháp giải quyết khó khăn trong xây dựng xã nông thôn mới đối với các tiêu chí và chỉ tiêu mà các ngành phụ trách theo bộ tiêu chí mới. Đặc biệt lãnh đạo 3 xã hiện chưa đạt chuẩn xã NTM hiện nay gồm Hòa Bình, Mỹ Hội Đông, Nhơn Mỹ trình bày một số khó khăn cũng như một số chỉ tiêu và tiêu chí khó thực hiện, như: Tiêu chí về Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử; Đối với rác thải sinh hoạt muốn phân loại cần có hệ thống thùng chưa riêng biệt cho từng loại rác. Do địa bàn các xã có số hộ dân rất lớn và người dân sống phân bổ rộng không tập trung như các vùng đô thị nên cần có sự đầu tư số lượng thùng rác nhiều; Hiện Công ty Môi trường Đô thị chỉ thu gom rác thải sinh hoạt đối với các hộ dân theo trục lộ chính của xã, các tuyến đường còn lại không thu gom được do xe chuyên dụng không vào thu gom được; Các cán bộ phụ trách tiêu chí nông thôn mới đều kiêm nhiệm hoặc thay đổi thường xuyên dẫn đến thực hiện sung hồ sơ minh chứng còn chậm so yêu cầu, …

Responsive image

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới Cù Minh Trọng yêu cầu lãnh đạo 3 xã Hòa Bình, Mỹ Hội Đông và Nhơn Mỹ cần rà soát và chủ động thực hiện trước các tiêu chí và chỉ tiêu không cần vốn đầu tư, trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn báo cáo ngay về huyện để có chỉ đạo tháo gỡ; Đồng thời xã phải phân công từng cán bộ phụ trách từng tiêu chí và chỉ tiêu; Vấn đề nạo vét cống, các xã nhanh chống làm báo cáo về kỹ thuật công trình sớm gởi lên UBND huyện sớm cho chủ trương thực hiện. Các tuyến đường giao thông nông thôn thuộc công trình xây dựng NTM, Ngành tài chính cần cân đối nguồn để hỗ trợ cho 3 xã thực hiện sớm đạt chuẩn. Chủ tịch UBND Huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện rà soát lại tỷ lệ tham gia BHYT ở các trường, vận động phụ huynh học sinh tích cực tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời, yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổng hợp báo cáo nội dung, ghi nhận đầy đủ các ý kiến- kiến nghị trong cuộc họp hôm nay của các ngành và của 3 xã để chuẩn bị tiếp Đoàn làm việc của UBND Tỉnh trong thời gian tới./

 

Hải Đăng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>