Nông thôn mới

Chợ Mới đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới

09:17 09/09/2021

Sáng nay ngày 9/9/2021, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Vũ Minh Thao đã chủ trì cuộc họp với các ngành và 7 xã liên quan để nghe báo cáo về tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), đồng thời đưa ra những giải pháp thực hiện NTM đối với 7 xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2022.
Responsive image

Responsive image

Theo đó 7 xã điểm trên địa bàn huyện trong giai đoạn này gồm: Mỹ An, An Thạnh Trung, Long Giang, Hội An, Nhơn Mỹ, Mỹ Hội Đông và xã Hoà Bình. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí, trung bình 7 xã đạt 14 tiêu chí với 43 chỉ tiêu, đạt cao nhất là xã Mỹ An với 16 tiêu chí, 45 chỉ tiêu; thấp nhất là 3 xã Nhơn Mỹ, Hòa Bình và Mỹ Hội Đông đều đạt 13 tiêu chí và 42 chỉ tiêu. Đạt được kết quả đó là nhờ sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các phong trào; Các xã được chọn làm điểm đều có quyết tâm đưa ra nhiều giải pháp thiết thực. Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các xã thảo luận nêu lên một số hạn chế và khó khăn như: Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, việc thực hiện các hồ sơ minh chứng chưa theo yêu cầu, xây dựng các tuyến đường giao thông chưa hoàn thành đúng tiến độ, hệ thống đường điện trong khu vực chợ tại xã Hội An chưa đạt tiêu chí 5 về trường học và tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 17 về môi trường- an toàn thực phẩm. v.v....

Responsive image

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới ông Vũ Minh Thao yêu cầu, trong thời gian tới Phòng Tài nguyên - Môi trường kết hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện khảo sát các tuyến kênh mương bị bồi lắng ở xã Long Giang, Mỹ Hội Đông để có phương án thực hiện cho phù hợp; Ban Quản lý Dự án huyện cần gửi báo cáo tiến độ thi công các công trình cho các xã; Riêng UBND các xã cần tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo về xây dựng NTM, củng cố, kiện toàn và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban quản lý xây dựng NTM cấp xã; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức linh hoạt phù hợp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay; Quan tâm duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt, khẩn trương rà soát, củng cố các hồ sơ minh chứng, đây là phần rất quan trọng để đánh giá mức độ đạt các tiêu chí và chỉ tiêu trong xây dựng NTM./.

Hải Đăng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>