Nông thôn mới

An Thạnh Trung đánh giá đề nghị kiểm tra công nhận xã nông thôn mới

09:36 01/01/2022

Xã An Thạnh Trung vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2021.

 

Theo báo cáo tổng hợp, đến thời điểm này xã đã đạt 19/19 tiêu chí và 49/49 chỉ tiêu trong xây dựng Nông thôn mới. Qua thảo luận các đồng chí tham dự hội nghị đều thống nhất với kết quả đạt được. Tuy nhiên, cần lưu ý các chỉ tiêu đạt nhưng chưa có yếu tố bền vững như: tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, vệ sinh môi trường, tỉ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh và tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã; để đặt ra các giải pháp duy trì và nâng cao khi được công nhận xã Nông thôn mới.

Qua hội nghị tất cả các đồng chí tham dự đều thống nhất đề nghị về trên kiểm tra và công nhận xã An Thạnh Trung đạt chuẩn Nông thôn mới vào đầu năm 2022./.

Thanh Tú

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>