Nông thôn mới

Tỉnh hỗ trợ Chợ Mới tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

05:15 09/11/2022

Làm việc tại xã Nhơn Mỹ sáng ngày 09/11/2022, Đoàn công tác tỉnh An Giang do ông Phạm Thái Bình - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cùng với các thành viên đã bàn phương pháp để tháo gỡ khó khăn, cũng như hỗ trợ những vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới của 2 xã Mỹ Hội Đông và Nhơn Mỹ. Ông Vũ Minh Thao - Phó Chủ tịch UBND Chợ Mới đã tiếp và làm việc với Đoàn.
Responsive image

Responsive image

Theo báo cáo xã Nhơn Mỹ, đến nay xã thực hiện đạt 14/19 tiêu chí, 47/57 chỉ tiêu và xã Mỹ Hội Đông đạt 16/19 tiêu chí, 46/57 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí mới. Tổng nguồn vốn huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong những năm qua của 2 xã là hơn 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, để đạt chuẩn xã nông thôn mới theo lộ trình cuối năm nay, lãnh đạo 02 xã đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện và đề nghị ngành chuyên môn tỉnh, huyện hỗ trợ, cụ thể về thực hiện tiêu chí số 6 – Xây dựng cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 7  về cơ sở đầu tư hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 8  về công tác thông tin và truyền thông; Tiêu chí 15 y tế; Tiêu chí số 16 về văn hóa; hay Tiêu chí số 17 Về bảo vệ  môi trường và an toàn thực phẩm,…

Responsive image

Phát biểu với buổi làm việc ông Phạm Thái Bình - Phó Chánh Văn phòng Điều phối và ý kiến của lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới của ông Vũ Minh Thao - Phó CTUBND huyện, đề nghị 2 xã cần quyết liệt thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, quan tâm giữ vững và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu dễ biến động; Tuyên truyền vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể cùng chính quyền địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh mỹ quan; giám sát đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; rà soát, bổ sung số liệu cụ thể, chính xác, cập nhật đầy đủ hồ sơ minh chứng và hoàn chỉnh báo cáo để phục vụ cho việc thẩm tra công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới../.

 

Công Quận - Minh Kỵ

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>