Văn hóa -Xã hội

Kiểm tra nâng chất phong trào xây dựng đời sống văn hóa và đô thị văn minh

03:47 10/07/2024

Sáng ngày 10/7/2024, Ban chỉ đạo gia đình phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện Chợ Mới đến Thị trấn Hội An kiểm tra kết quả nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và kết quả xây dựng đạt chuẩn “Đô thị văn minh” 6 tháng đầu năm 2024.
Responsive image

Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Đô thị Văn minh theo Quyết định số 04, ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận “Đô thị văn minh”, kiểm tra hồ sơ, sổ sách của BCĐ thị trấn và Ban vận động khóm.

Báo cáo trước đoàn, đến thời điểm hiện tại địa phương đã thực hiện ước đạt 7/9 tiêu chí, 48/52 chỉ tiêu của chuẩn “Đô thị văn minh”, giải trình thêm nội dung các tiêu chí chưa đạt. Các tháng còn lại, địa phương tiếp tục duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, đồng thời kiến nghị huyện cần quan tâm chỉnh trang các thiết chế văn hóa trên địa bàn Thị trấn, trang bị thêm hệ thống loa truyền thanh phục vụ công tác tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường để đạt chuẩn theo quy định… Thành viên phụ trách từng tiêu chí của Đoàn kiểm tra cũng trao đổi, hướng dẫn thêm các yêu cầu và cập nhật hồ sơ minh chứng của từng tiêu chí, ghi nhận những kiến nghị để đề xuất Ban chỉ đạo huyện giúp địa phương đạt chuẩn đô thị văn minh./.

 

Võ Phạm - Hải Đăng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>