Nông thôn mới

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới ở huyện Chợ Mới

04:19 12/07/2022

Tại huyện Chợ Mới, qua gần 12 năm thực hiện, kết quả công tác xây dựng nông thôn mới đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Diện mạo các vùng nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Để tìm hiểu cụ thể hơn về công tác này, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện. Phóng viên Kiều Tiên đã có cuộc phỏng vấn với bà Nguyễn Thị Thúy Hậu - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Mới.

 

PV: Thưa bà, từ khi bắt tay vào xây dựng NTM đến nay – nếu tính ra đã trải qua gần 12 năm có trên. Vậy điểm nổi bật nào mà người dân luôn đánh giá cao đã thật sự làm thay đổi từ đời sống vật chất, đến tinh thần của người dân cũng như cảnh quan của quê hương ở những nơi đã được công nhận xã NTM, NTM nâng cao hay là được công nhận đô thị văn minh?

NTT.H: Với quan điểm, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gần 12 năm qua Huyện Chợ Mới đã đẩy mạnh giải pháp triển khai thực hiện chương trình. Đến nay, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, cụ thể:

Phong trào xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Đặc biệt trong những năm gần đây phong trào xã hội hóa xây dựng cầu, đường nông thôn được quan tâm, đẩy mạnh. Bên cạnh nguồn vốn đầu tư từ ngân sách còn có sự tài trợ của các mạnh thường quân, các công ty, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài huyện cùng với đội xây cầu từ thiện thực hiện. Các tuyến đường được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo giao thông thuận tiện cho người dân đạt tỷ lệ trên 87%.

Tranh thủ sự hỗ trợ từ dự án Nam Vàm Nao, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 19 tuyến đê bao tiểu vùng kết hợp giao thông bằng bê tông hoặc nhựa, nạo vét 65 tuyến kênh mương kết hợp nâng cao đê bao tiểu vùng bằng đất, nạo vét 121 tuyến giao thông nội đồng, xây mới 59 cống hở và 354 cống tròn với tổng kinh phí 1050,066 tỷ đồng. Từ đó, hệ thống thủy lợi huyện đã từng bước cải tạo, nâng cấp đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

Các trường học được đầu tư mới khang trang, sạch đẹp, đạt chuẩn về cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh trên địa bàn, toàn huyện tỷ lệ trường học đạt chuẩn cơ sở vật chất là 36/80 trường (tăng 22 trường so với năm 2011).

16/16 trạm y tế được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Các trạm y tế được bố trí bác sĩ có chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã (tăng 4 xã so với năm 2011).

Ngoài ra, cơ sở hạ tầng thương mại, hệ thống điện, hệ thống thông tin truyền thông, cơ sở vật chất văn hóa cũng được huyện quan tâm đầu tư, nâng chất nhằm phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân, mức độ hưởng thụ văn hóa của nhân dân cũng được nâng lên,...

Kinh tế nông nghiệp không ngừng phát triển, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng tích cực, việc chuyển giao khoa học công nghệ được đẩy mạnh, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung qua thực hiện cánh đồng lớn và vùng sản xuất chuyên canh rau màu, cây ăn trái. Giá trị sản xuất đất nông nghiệp bình quân năm 2019 đạt 320,56 triệu đồng/ha, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện.

Đến nay, toàn huyện thành lập được 18 Hội quán gắn với sản phẩm nông sản đặc thù, quy tụ 630 thành viên. Mô hình này định hướng cho nhân dân sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, giúp họ phát huy được lợi thế sản phẩm đặc thù có giá trị cao tại địa phương. Từ hoạt động của Hội quán, các địa phương đăng ký xây dựng 26 sản phẩm đặc thù.

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo chi trả kịp thời đúng đối tượng, chế độ.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn được đẩy mạnh, tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động ở nông thôn có khả năng tham gia lao động của các xã, tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm qua đào tạo ngày càng được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Gần đây, 8 mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu được huyện Chợ Mới thực hiện hiệu quả, rõ nét nhất là vận động nhân dân, doanh nghiệp đóng góp xã hội - từ thiện, hiến đất làm đường, xây dựng công trình phúc lợi xã hội (như: Cầu, đường, trường học, nghĩa địa nhân dân, mua xe chuyển bệnh...); duy tu, mở rộng hệ thống đèn đường nông thôn. Nhiều địa phương, đơn vị nghiên cứu, sáng tạo phương thức, cách làm sát tình hình thực tế, được nhân dân hưởng ứng tích cực và mang lại hiệu quả thiết thực. Các mô hình dân vận khéo tập trung giải quyết vấn đề vừa cơ bản, vừa bức thiết của địa phương, hướng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh,

Từ đó góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn. Thu nhập bình quân đầu người theo tiêu chí nông thôn mới tính đến cuối năm 2021 là 54,97 triệu đồng/người/năm. Số hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 941 hộ, chiếm tỷ lệ 1,21% (giảm 2,44% so với năm 2011), hộ cận nghèo là 2,03%.

Responsive image
 

PV: Đến nay, toàn huyện có bao nhiêu xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao. Vậy tiến trình để trở thành huyện nông thôn mới dự kiến sẽ vào năm nào? Và với tư cách là cơ quan tham mưu trực tiếp cho BCĐ huyện, ngành đã và đang triển xây dựng kế hoạch, triển khai cho các xã, TT những nhiệm vụ nào cần tập trung ưu tiên trước nhất?

NTT.H: Đến cuối năm 2021, toàn huyện đã có 13/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 04 xã nông thôn mới nâng cao: Long Điền A, TM, MH, Bình Phước Xuân).

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đề án xây dựng huyện Chợ Mới đạt chuẩn Huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Huyện Chợ Mới phấn đấu đạt chuẩn Huyện nông thôn mới vào năm 2023.

Huyện Chợ Mới phấn đấu đạt chuẩn Huyện nông thôn mới trong điều kiện hơi bất lợi: Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 vừa được Trung ương ban hành vào tháng 3/2022 và các bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 vừa mới được UBND tỉnh An Giang ban hành ngày 22/6/2022. Theo đó, để đạt chuẩn Huyện nông thôn mới cần đáp ứng 5 yêu cầu:

1. Yêu cầu 1: Có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Yêu cầu 2: Có ít nhất 10% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

3. Yêu cầu 3: Có 100% số thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh.

4. Yêu cầu 4: Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt từ 90% trở lên (trong đó có tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới đạt từ 80% trở lên).

5. Yêu cầu 5: Đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 với 9 tiêu chí và 36 chỉ tiêu (9 tiêu chí, 14 chỉ tiêu).

Và với vai trò là cơ quan tham mưu trực tiếp cho BCĐ huyện, ngành đã tham mưu UBND huyện khẩn trương hỗ trợ các xã rà soát lại hiện trạng mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh theo quy định mới, để từ đó có kế hoạch, giải pháp thực hiện cụ thể, phù hợp và hiệu quả.

Những nhiệm vụ trước mắt cần tập trung ưu tiên nữa là

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ngành phụ trách các tiêu chí nông thôn mới tiếp tục bám sát, phối hợp chặt chẽ, tranh thủ sự hướng dẫn và hỗ trợ từ các sở ngành tỉnh trong việc triển khai thực hiện các bộ tiêu chi nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Qua đó, hỗ trợ các xã triển khai thực hiện nhanh, đúng quy định, đảm bảo đạt kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về XD NTM. Vận động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và xem đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, các ngành để huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia. Luôn đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền và công tác đào tạo, tập huấn theo hướng thiết thực, dễ làm, dễ hiểu; Thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến và nhân rộng mô hình.

- Tiếp tục thực hiện nâng chất các mô hình do các Hội, đoàn thể, các ngành phát động. Tạo sự chuyển biến rõ nét nhận thức và hành động việc giữ vệ sinh môi trường nông thôn. Nâng cao vai trò hoạt động của các tổ chức đoàn thể tại địa bàn xã trên cơ sở phân công, phân nhiệm về thực hiện các chỉ tiêu trong từng tiêu chí cụ thể tại cơ sở, bảo đảm duy trì hoạt động thường xuyên; phấn đấu và giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

- Tập trung chỉ đạo các ngành cũng như đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm như đường kênh xáng A-B, đường 03 xã cù lao Giêng, Trung tâm VHTT huyện, Nhà máy xử lý rác, khu du lịch cồn én, siêu thị CoopMart tại TT Chợ Mới, TT Mỹ Luông, Khu đô thị TT Chợ Mới 1 và 2, Khu đô thị Sao Mai mới xã Mỹ An,… để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của huyện.

- Lấy thị trường là định hướng để tổ chức lại sản xuất. Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp;

- Tập trung huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện bao gồm: vốn ngân sách, vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, vốn lồng ghép; nhất là vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân chung tay xây dựng nông thôn mới, vận động người dân tham gia hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để đầu tư, xây dựng, nâng cấp, cơ sở hạ tầng nông thôn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương gắn với thực hiện hoàn thành các tiêu chí NTM nhằm tiết kiệm vốn, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng của các công trình, tránh lãng phí.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các tiêu chí theo từng ngành, lĩnh vực ở tất cả các xã; có kế hoạch phân công cụ thể, gắn trách nhiệm cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thành viên BCĐ và các cơ quan chuyên môn đối với lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, chấn chỉnh những đơn vị, địa phương thực hiện chưa tốt.

PV: Bà có thể nói thêm về những mặt khó khăn tồn tại, cụ thể là gần đây xét tiêu chuẩn NTM số tiêu chí chỉ tiêu tăng lên 57 chỉ tiêu? Thông điệp ngành muốn nói gì đến với người dân, để qua đó kêu gọi mọi người cùng tham gia thực hiện?

NTT.H: Theo Quyết định 1260/QĐ-UBND và 1261/QĐ-UBND, ngày 22/06/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025 thì: Bộ tiêu chí xã nông thôn mới đã tăng thêm 08 chỉ tiêu, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đã tăng từ 35 chỉ tiêu lên 75 chỉ tiêu.

Tuy nhiên, xét về ý nghĩa ta sẽ thấy mục tiêu của Chương trình đặt ra là làm sao tiếp tục nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân, tạo ra môi trường sống trong lành, thân thiện, sáng đẹp. Các chỉ tiêu tăng lên không ngoài ngoài ý nghĩa đó.

BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI

+ (1) 13.3: Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương

+ (2) 13.4: Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường

+ (3) 13.5: Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả

+ (4) 15.4: Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử

+ (5) 17.4: Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn (≥2 m2/người)

+ (6) 17.7: Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường

+ (7) 17.11: Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn

+ (8) 17.12: Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định

+ (9) 18.6: Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển ấp.

BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

13.7. Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội

13.8. Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hóa, môi trường)

14.2. Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe

14.3. Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa

14.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử

18.5. Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã

Do đó, thông điệp ngành muốn gửi đến với người dân là hãy cũng chính quyền địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu bằng nhiều hình thức: đóng góp ý kiến xây dựng, góp công sức, góp tiền của,… để cùng nhau tạo ra môi trường nông thôn trở thành miền quê đáng sống cho chúng ta./.

Kiều Tiên

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>