Cải cách hành chính

An Giang chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

05:03 19/06/2024

Ngày 17-6, UBND tỉnh đã có văn bản về việc chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.
Responsive image

Với các lợi ích của việc triển khai cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID, tại Hội nghị Chính phủ về phiên họp chuyên đề đánh giá tình hình triển khai thực hiện VNeID và giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên trên môi trường điện tử. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã kết luận (tại thông báo kết luận số 204/TB-VPCP ngày 8/5/2024 của Văn phòng Chính phủ): “Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên bố trí nguồn lực, đầu tư hạ tầng đáp ứng yêu cầu, sẵn sàng, chủ động triển khai các nhiệm vụ, trong đó trước mắt phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ để hoàn thành việc nhân rộng triển khai cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID..." 

Thực hiện Công văn số 4031/TCTTKĐA ngày 20/5/2024 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP về việc chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các địa phương nghiên cứu tài liệu mô hình kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng phần mềm thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID đang được thí điểm ở Hà Nội và Thừa Thiên Huế để chuẩn bị các điều kiện cần thiết về hạ tầng, kết nối, nhân lực triển khai để sẵn sàng triển khai cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID. Trên cơ sở đó các đơn vị địa phương có liên quan xây dựng lộ trình cấp phiếu lý lịch tư pháp triển khai trên VNeID từ giờ đến 01/7/2024 báo cáo đến Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP qua Phòng PC06 - Công an tỉnh.

Đồng thời nghiên cứu các kinh nghiệm UBND thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế để triển khai việc cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID được nhanh chóng, thông suốt, đảm bảo ổn định.

Luật Căn cước số 26/2023/QH15 ngày 27/11/2023 có hiệu lực từ ngày 01/07/2024, khi đó trên bề mặt thẻ Căn cước không chứa thông tin vân tay ngón trỏ của công dân. Do đó, Sở Tư pháp nghiên cứu điều chỉnh, cắt giảm dữ liệu vân tay đầu vào khi công dân thực hiện quy trình đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên cổng dịch vụ công và trực tiếp cho phù hợp.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh số hóa, làm sạch dữ liệu thông tin trong cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống để thực hiện tra cứu, xác minh cấp phiếu lý lịch tư pháp đúng thời gian qui định. Thường xuyên học hỏi, tham khảo kinh nghiệm hay, các mô hình đề án 06/CP tại các địa phương khác để đề xuất triển khai có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Thời gian qua, UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Bộ Công an triển khai thí điểm việc đề nghị cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID (gọi tắt VNeID) bắt đầu từ ngày 22/4/2024 mang lại nhiều hiệu quả tích cực, được người dân, xã hội hưởng ứng, ủng hộ như: Người dân không phải đến trực tiếp, được trả phiếu lý lịch tư pháp điện tử ngay trên VNeID giúp tiết kiệm thời gian, công sức; Đối với doanh nghiệp chuyển đổi để áp dụng quy trình điện tử trong tuyển dụng, tiếp nhận các hồ sơ xin việc. Ước tính với 2,6 triệu phiếu Lý lịch tư pháp hàng năm giúp tiết kiệm cho nhà nước, xã hội hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Tính đến ngày 08/5/2024, trong vòng hơn 02 tuần, Hà Nội tiếp nhận 2.061 hồ sơ trên VNeID chiếm 48,11% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận; Huế 639 trên VNeID chiếm 68,49% tổng số hồ sơ./.

 

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh An Giang

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>