Hoạt động HĐND-UBND

HĐND huyện giám sát xã Bình Phước Xuân

03:33 30/05/2023

Sáng 29/05, Ban pháp chế HĐND huyện Chợ Mới đến giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 12/2020 của HĐND tỉnh An Giang về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp trên địa bàn xã Bình Phước Xuân.

 

Bình Phước Xuân là đơn vị hành chính loại I, thực hiện Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh, số người hoạt động không chuyên trách 14 người, xã có 13 người, thiếu 1 người. Do đó địa phương đã bố trí 01 công chức kiêm nhiệm thống kê - xây dựng nông thôn mới. Những năm qua cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy chế làm việc của cơ quan, văn hóa và đạo đức công vụ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chăm lo tốt đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển khá nhanh và bền vững. 

Responsive image

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Viễn, Phó Ban Pháp chế HĐND huyện Chợ Mới đánh giá cao xã Bình Phước Xuân thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh An Giang, chuẩn bị báo cáo khá đầy đủ. Đồng thời địa phương cần tiếp tục lãnh, chỉ đạo cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, ấp thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các ngành có liên quan xem xét lại những khó khăn, đề xuất, kiến nghị của xã về bố trí thêm công chức; tăng mức hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách xã, ấp..../.

 

Ánh Minh

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>