Hoạt động HĐND-UBND

Chợ Mới tổng kết Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2023

04:10 19/01/2024

Chiều ngày 18/01/2024, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, ông Đoàn Thanh Lộc chủ trì hội nghị tổng kết Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2023. Đến dự có đại diện Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường Tỉnh; Văn Phòng đăng ký đất đai Tỉnh An Giang.
Responsive image

Năm qua, đơn vị đã tích cực phối hợp cùng các Đoàn thể trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường trên địa bàn. Thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân đảm bảo đúng thời gian quy định. Tiếp nhận hơn 2.061 hồ sơ, giải quyết xong 2.058 hồ sơ. Hoàn thành công tác thống kê đất đai 2022 trên địa bàn huyện và công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Các tiêu chí và chỉ tiêu trong xây dựng NTM do ngành phụ trách đến nay đã hoàn thành công tác thẩm tra. Tham mưu UBND huyện ban hành Công văn 894 về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất công, đất bãi bồi. Báo cáo, đề xuất với UBND huyện có giải pháp khắc phục các đoạn sạt lở cần gia cố và gắn biển cảnh báo sạt lở trên địa bàn,…

Responsive image

Kết luận hội nghị, ông Đoàn Thanh Lộc - Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới yêu cầu trong thời gian tới: Cần nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường, từ đó giúp thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân, doanh nghiệp và các chủ thể trong xã hội; Đẩy nhanh tiến độ rà soát bổ sung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, cũng như kế hoạch sử dụng đất năm 2024; Kịp thời xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản, tăng cường công tác kiểm tra việc khai thác tài nguyên khoáng sản, nhất là khai thác cát sông, đất mặt. Đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu, giải quyết công việc; Củng cố, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tài nguyên và Môi trường phù hợp với tình hình mới./.

 

Hải Đăng

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>