Bầu cử HĐND 2021-2026

Kết quả bầu cử từng địa bàn

04:37 25/05/2021

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Chợ Mới: trong ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, ngày 23/5, toàn huyện Chợ Mới có 285.288 cử tri đã tham gia đi bầu, đạt tỷ lệ 99,90% cử tri trong danh sách, còn 277 cử tri chưa bỏ phiếu. Huyện có 12/18 xã, thị trấn đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu, gồm: An Thạnh Trung, Mỹ An, thị trấn Mỹ Luông, Kiến Thành, Bình Phước Xuân, Long Điền A, Long Điền B, Long Giang, Long Kiến, Hòa An, Hòa Bình, Hội An. Trong đó, An Thạnh Trung là xã đầu tiên hoàn thành bỏ phiếu 100%, vào lúc 14 giờ 20 phút.

 

Các xã, thị trấn còn lại đều có tỷ lệ trên 99% cử tri đi bầu. Cụ thể: Mỹ Hiệp, Nhơn Mỹ, và Tấn Mỹ cùng có 99,99% tỷ lệ cử tri đi bầu; Mỹ Hội Đông có 99,70% tỷ lệ cử tri đi bầu, Thị trấn Chợ Mới có 99,65% tỷ lệ cử tri đi bầu Và thấp nhất là Kiến An, có 99,29% tỷ lệ cử tri đi bầu./.

Thanh Liên

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>