Cải cách hành chính

Chợ Mới nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phối hợp cấp thẻ căn cước công dân

05:09 08/04/2021

Thực hiện Chỉ thị số 496/CT-UBND ngày 23/3/2021 của UBND huyện về tăng cường thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân trên địa bàn huyện.

 

Nhằm phối hợp với Công an huyện đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân trên địa bàn huyện. Phòng Tư pháp huyện Chợ Mới triển khai thực hiện mô hình “Hết việc, không hết giờ” trong việc thực hiện thủ tục trích lục khai sinh cho người dân. Qua đó, đơn vị đã huy động 100% công chức tập trung dồn sức thực hiện có hiệu quả mô hình trên. Đơn vị, phân công 02 Tổ (02 người/Tổ), Tổ 01 bố trí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện để giải quyết hồ sơ được bốc thăm theo số thứ tự; Tổ 02 bố trí tại Văn phòng của Phòng Tư pháp giải quyết ưu tiên cho người già, người ở địa phương khác (không cần bốc thăm số thứ tự). Hai Tổ làm việc xuyên suốt, buổi sáng bắt đầu từ 7h00 - 12h00, buổi chiều từ 13h00 - 18h00. Song song đó, triển khai thực hiện bốc thăm số thứ tự liên tục từ ngày thứ hai đến ngày thứ bảy hàng tuần và sẽ được hẹn ngày để thực hiện thủ tục nộp hồ sơ.

Responsive image

Khi người dân đến liên hệ yêu cầu trích lục khai sinh sẽ được hướng dẫn bốc thăm số thứ tự và sẽ hướng dẫn đến 02 Tổ thực hiện. Trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 160 - 190 hồ sơ. Trong đó, trả ngay kết quả cấp giấy xác nhận đối với những trường hợp khai sinh không có trong sổ bộ (trung bình mỗi ngày trả kết quả từ 130 -160 hồ sơ) và hướng dẫn người dân về nơi cư trú để thực hiện thủ tục đăng ký lại khai sinh; đối với những trường trường hợp khai sinh có trong sổ bộ sẽ cấp bản sao khai sinh và trả kết quả qua đường Bưu điện cho người dân không thu phí (trung bình mỗi ngày trả kết quả từ 30 - 60 hồ sơ).

Responsive image

Kết quả từ đầu năm cho đến nay, đã giải quyết 5.889 hồ sơ (bản sao khai sinh: 1.510; cấp giấy xác nhận: 3.663; thu hồi 155; cải chính: 333; Công văn trả lời: 228). Từ đó, góp phần hạn chế sự đi lại của người dân và tạo được sự hài lòng cho người dân khi đến liên hệ thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, góp phần cùng với Công an huyện thực hiện thắng lợi chỉ tiêu cấp thẻ căn cước công dân trên địa bàn huyện.

Phòng Tư pháp huyện Chợ Mới

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>