Cải cách hành chính

Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác cải cách hành chính

03:53 08/11/2023

Sáng ngày 08/11, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Hội nghị tập huấn trực tuyến tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác cải cách hành chính. Tại An Giang có trên 380 đại biểu ở các điểm cầu tham dự.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị tập huấn tại điểm cầu An Giang 

Đại biểu dự điểm cầu cấp tỉnh

Trong 3 ngày (08 đến 10/11), các đại biểu được nghe Bộ Nội vụ giới thiệu một số kinh nghiệm cải cách hành chính của thế giới và thực tiễn triển khai công tác cải cách hành chính tại Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin trong thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính và kết quả xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chính phủ số, chuyển đổi số trong thời gian qua, một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới; giới thiệu kết quả nổi bật trong công tác cải cách chế độ công vụ, công chức thời gian qua và định hướng trong những năm tiếp theo.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ nhấn mạnh, công tác cải cách hành chính ngày càng khó, phức tạp hơn, đòi hỏi cán bộ, công chức, viên chức phải có tư duy đổi mới, sáng tạo, thường xuyên nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng để triển khai thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và đòi hỏi ngày càng cao của người dân và xã hội… Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị nhằm nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ công chức thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu triển khai công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến nền hành chính hiện đại vì Nhân dân phục vụ./.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh An Giang

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>