Cải cách hành chính

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp phiên thứ sáu về cải cách hành chính

04:44 15/11/2023

Chiều 14/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì họp phiên thứ 6 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh chủ trì điểm cầu An Giang.

Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc (Nguồn: baochinhphu.vn)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh chủ trì phiên họp điểm cầu An Giang 

Đại biểu tham dự phiên họp

Phiên họp đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 10 tháng của năm 2023, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm và giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong 10 tháng của năm 2023, công tác cải cách hành chính có những đổi mới, quyết liệt, sát sao, cụ thể trong lãnh, chỉ đạo triển khai những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để đẩy mạnh cải cách hành chính. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, công điện để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn đối với cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, từ 2021 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.500 quy định kinh doanh. Các Bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa 437 thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ công dân; 21/22 bộ và 61/63 địa phương đã công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ... Theo đó,  các bộ đã hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức bên trong; 63/63 địa phương cơ bản hoàn thành rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong các sở, ngành; bộ máy tổ chức đã được tinh gọn đáng kể. Quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành được sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác cải cách hành chính đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện trên cả 6 nội dung. Trong đó, công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ có nhiều cải thiện, góp phần quan trọng phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, nhất là các việc có nhiều vướng mắc, như: Tháo gỡ khó khăn người dân tiếp cận tín dụng, tiếp cận đất đai…

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình; chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tốt nhất, thông thoáng nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong lãnh, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính. Đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, cũng như rà soát, tháo gỡ những rào cản về thể chế, cơ chế để nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, ngành, địa phương. Tiếp tục triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; chuyển đổi số quốc gia. Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, hướng dẫn, chuẩn hóa quy trình, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ; ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp, để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn./.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh An Giang

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>