Cải cách hành chính

An Giang phát động thi đua Tháng chuyên đề nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến

03:50 01/11/2023

Ngày 27-10, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh ban hành kế hoạch phát động thi đua Tháng chuyên đề nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn

Theo đó, đối tượng thi đua gồm tập thể, cá nhân (cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên) thuộc các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tiêu chí thi đua dành cho tập thể: giải quyết trên 50% hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước; Tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; Đạt 90% trở lên tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến toàn trình; Đạt từ 30% trở lên tỷ lệ thanh toán trực tuyến hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia;  Tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt từ 60% trở lên; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt trên 80%; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh. 

Trên 30% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được cấp kết quả điện tử và lưu vào kho dữ liệu của cá nhân, tổ chức trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và được đồng bộ với cổng dịch vụ công quốc gia; Trên 90% hồ sơ thủ tục hành chính số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp và trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị đúng quy định (số hóa, ký số từng loại giấy tờ đảm bảo việc tái sử dụng); Có mô hình cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đối với cá nhân sẽ lựa chọn trong đơn vị có thành tích tiêu biểu Tháng chuyên đề nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đề xuất Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh xem xét, đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng chuyên đề nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến được phát động thi đua từ ngày 01/11/2023 – 30/11/2023.

Kế hoạch phát động nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới phát triển Chính quyền số và bảo đảm An toàn thông tin mạng gắn với cải cách hành chính, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nâng cao tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến./.

 

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh An Giang

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>