Hoạt động HĐND-UBND

Chợ Mới triển khai kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

05:40 04/04/2024

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới vừa ban hành Kế hoạch số 606, ngày 02/4/2024, về việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 - “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”.
Responsive image

Theo kế hoạch, huyện tập trung tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên tổ chức nghiên cứu, quán triệt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức Chủ tịch Tôn Đức Thắng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn năm 2024. Đề ra những giải pháp, biện pháp và hướng khắc phục những hạn chế yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ để làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng cuối năm. Thủ trưởng các cơ quan, địa phương nêu gương trong việc đăng ký và tập trung thực hiện tốt một số nội dung cụ thể, thiết thực về phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Định hướng tuyên truyền việc thực hiện Chuyên đề năm 2024 đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa tầm quan trọng của chuyên đề một cách thiết thực và hiệu quả đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, địa phương dưới nhiều hình thức như: cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác Hồ, Bác Tôn; chú trọng biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần ở địa phương, cơ sở. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị đã đăng ký để chủ động, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn khi có dấu hiệu vi phạm.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là vai trò của các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong cộng đồng cùng chăm lo đời sống Nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm lo đời sống Nhân dân, kết hợp chặt chẽ với chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Chăm lo đời sống Nhân dân là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trung tâm, là thước đo và tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng và đời sống của các tầng lớp Nhân dân.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 đạt hiệu quả thiết thực./.

 

Thanh Liên

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>